Skip to navigation (Press Enter) Skip to main content (Press Enter)

BERNEXPO, Berna
12 – 16.09.2018

Portmann Werner

Sempach / LU

Esperto/Esperta per

Costruttore stradale (AFC) / Costruttrice stradale (AFC)

Datore di lavoro

Berufsfachschule Verkehrswegbauer

Associazione professionale

Infra Suisse